Více na www.indemand.cz

Jak je možné tak vysoké zhodnocení?

Perex

Každoroční tempo růstu indické ekonomiky se pohybuje mezi 6–10 %. Indie se tak řadí mezi nejrychleji se rozvíjející ekonomiky světa. V posledních letech si indická vláda uvědomila význam exportu a zahraničních investic. Začala proto podporovat jak vývozní aktivity indických společností, tak vytvářet nové podmínky pro zahraniční investory. Učinila tím další významný krok k otevření indické ekonomiky. Dynamičnost a ambice indického trhu proto představují výzvu pro všechny, kdo mají zájem se spolupodílet na současném a zejména budoucím růstu čtvrté nejsilnější ekonomiky světa. Klíčovou rolí při jakémkoliv obchodování v Indii jsou kulturní, společenská a obchodní specifika daná místními poměry.

Z hlediska SWOT analýzy se nám podařilo díky domácímu indickému zázemí eliminovat slabé stránky ochrany domácího trhu a omezené možnosti rozvoje obchodních aktivit bez fyzické přítomnosti. Naše obchodní činnost je založena na pečlivém a detailním výběru jednotlivých kontraktů. Obchodujeme s nejrůznějšími druhy a typy komodit, především s železnou rudou, uhlím, hliníkem, cukrem, rostlinnými oleji, chemikáliemi aj. V žádném případě neobchodujeme ani nespekulujeme na burze, nenakupujeme ani neprodáváme jakékoliv cenné papíry, akcie, dluhopisy, ETF certifikáty apod. Pracujeme a obchodujeme výhradně a pouze s reálnými, skutečně existujícími fyzickými komoditami.

Je-li Česká republika považována za již rozvojově vyspělou zemi, jak po stránce ekonomické či obchodní, kdy průměrná marže obchodníků dle ČSÚ činí 23-24 %, tak kde může být Indie? Opírajíce se k dlouhodobě vybudované obchodní konexe a značné know-how Vám INDEMAND dává nástroj jak využít potenciál, který není pro ČR zcela běžný.

Části perexu převzaty z businessinfo.cz

  • Autor: Tomáš Podoba